Shih Tzu Dog Art

Shih Tzu x Poodle dogs.
Art from an original pencil drawing 18 " x 24 "

Close Window